Unisa Press

Karretjiemense van die Groot Karoo

Vergete Afstammelinge van die vroegste Suid-Afrikaners

Author: Michael de Jongh
ISBN: 978-1-86888- 790-3
Number of pages: 244
This book is not available in electronic format

About the book

Die lewens van ’n voorheen vergete, onsigbare Eerste Mense van Suid-Afrika kom na vore in hierdie sensitiewe navorsingstudie. Die Karretjiemense is direkte afstammelinge van die vroegste inwoners van die grootste deel van die Groot Karoo – die /Xam (San/Boesman). Vandag, as rondtrekkende skaapsekeerders, ry hulle die dorre vlaktes van die Karoo kruis en dwars in hul donkiekarre, op soek na moontlike skeergeleenthede, en span langs die grootpad uit in hul oornagskuilings van sinkplaat, hout, goiingsakke en plastiek, waarvan die karretjie deel is.

Hierdie unieke studie is die resultaat van verskeie dekades se eerstehandse navorsing in die lewens en gemeenskap van hierdie swerwer-wandelaars, en hef die pleit van hierdie gemarginaliseerde deel van die Suid-Afrikaanse bevolking, die armste van die armes, uit.

Die kreatiewe aanpassing van die Karretjiemense by besondere haglike omstandighede in ’n uitdagende omgewing word geïllustreer in hul unieke bestaanswyse. In ’n lesersvriendelike narratief, bring Mike die Jongh nie net die storie van die Karretjiemense na die algemene leser nie, maar bied hy ’n dieper insig in die vroeë geskiedenis en omgewing van die Groot Karoo. Ter selfder tyd, sal studente van die geestes- en sosiale wetenskappe die materiaal toepaslik tot metodolgie en teoretiese kwessies in hierdie vakgebied ondervind.

Buiten ’n kleurvolle portret van ’n gemeenskap afgeskeep deur beide regerings- en nie-regeringsorganisasies, bevat hierdie boek ryk sosiologiese data, wat belangrike implikasies inhou vir beleidsbepalers in die sfere van opvoeding en ontwikkeling, sowel as in die domein van politieke besluitneming.

Table of content

Swerwers

Armste van die armes

Terminologie: ‘Boesman’, ‘Hottentot’, ‘Khoisan’, ‘Khoesan’, San, Khoekhoen, /Xam, Griekwa, Korana

Vreemdelinge in hulle eie land

Karretjie-agentskap

Karretjiemense en sigeuners

Terminologie: Nomade, peripatetici (wandelaars) en rondtrekkers (swerwers)

Om die Karretjiemense te bestudeer

 1. Karooswerwers: omgewing, konteks en die wording van die Karretjiemense

  Die tydperk voor mense

  ... en toe kom die mense

  Historiese tye – die koms van die Europeërs

  Colesberg

  Victoria-Wes

  Veranderende demografie

  Die wording van die Karretjiemense

  Persepsies en mondelinge oorlewering

  Historiese en prehistoriese getuienis

  Die Toverberg- en Hephzibahsending

  Die Griekwas, die Boesmans en die Karretjiemense

  Argeologiese gegewens

  Skaapboerdery: van kossoekers tot Karretjiemense

 2. Metodologie aan die beweeg: veldwerk onder die Karretjiemense

  Toetreding tot die veld: Strategiese en metodologiese oorwegings

  Swerwery, huishoudelike veranderlikheid en ontmagtiging:

  Uitdagings vir kwalitatiewe metodologie

  ... en swerfkinders

  Ten slotte: metodologie ‘uitgepak’

 3. Swerwery as ’n lewenswyse: vreemdelinge in hulle eie land

  Inleiding

  Mobiliteit

  Karretjiemense as swerwers

  ’n Lewenswyse

  Genderrolle

  Uitspannings

  Skeerdery

  Gevallestudie 9: Danster Witbooi se siklus van skeer-ekskursies

 4. Armste van die armes: identiteit, marginalisering en strategieë vir oorlewing van die Karretjiemense

  Inleiding

  Die vele gesigte van Suid-Afrikaanse armoede

  Karoo- ‘kultuur’ en die Karretjiemense

  Armste van die armes, die gevolge van ’n toegedeelde identiteit

  Tabel 1: Karretjieskeerders se tipiese uitgawes en inkomste (c. 1995)

  Ontwykende identiteite

  Strategieë vir oorlewing

  Strategieë en huishoudelike vloeibaarheid

  Gevallestudie 12: Emma Ackerman

  Ten slotte

 5. Swerwende leerders, leer om te swerf

  Inleiding

  Armoede, beleid en swerwerskeerders as potensiële leerders

  Leer as swerwers

  Gevallestudie 11: Simon en Marie Jacobs

  Kindertyd en opvoeding: Swerwende leerders

  Opvoeding vir swerwers

  Voorskoolse leer-omgewing program

  Gevolgtrekking: praktiese en etiese oorwegings

 6. Inheemsheid en sedentêrisme: Huidige realiteite, toekomstige vooruitsigte

  Inleiding

  Sedentêrisme

  Inheemse status