Department of Public, Constitutional and International Law

Ms T Botha

College of Law
School of Law
Department: Public, Constitutional and International
Editor: Internal Publications
Tel: 012 429 8391
E-mail: ebothat@unisa.ac.za

Qualifications

  • BA (Journ)
  • BA (Hons) Afrikaans
  • BA (Hons) Translation and Professional Writing
  • MA (Afrikaans)

Books

Published two Afrikaans children’s poems in Rympies vir Pikkies en Peuters (2015) edited by Riana Scheepers, Gertie Smit & Suzette Kotzé-Myburgh.

Journal articles

Botha T. 2013. “Video killed the radio star?”: representasies van die posthumane subjek in die resente Afrikaanse poësie (1999-2012). Stilet. XXV(1):1-15

Botha T. 2018. "Die manifestasie van mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie (1990–2012): ’n Kwantitatiewe en teksontledende beskouing". LitNet Akademies.