Department of English Studies

Mr R Fourie

College of Human Sciences
School of Arts
Department: English Studies
Lecturer
Tel: 012 429 6603
E-mail: fourir@unisa.ac.za

Qualifications

 • MA (Ghent)
 • MA (Leuven)

Fields of academic interests

 • Comparative Literature (English/Afrikaans)
 • South African Literature

Field of Specialisation

 • Comparative Literature
 • English Literature
 • Afrikaans Literature
 • Postcolonialism
 • Ecocriticism

Journal articles

 • Pretorius, A., Carolin, C., Fourie, R. & Krüger, L. 2017. (In)dependent meaning: Representations of addiction and recovery in selected poems produced in a rehabilitation centre. Literator 38(1).
 • Northover, A. & Fourie, R. 2017. Introduction: “Stranger in a strange land”. Journal of Literary Studies / Tydskrif vir Literatuurwetenskap, 33(1): 76-77. Article link.
 • Fourie, R. 2016. Identity, gender, and land in Marlene van Niekerk’s Agaat. English Academy Review, 33(1): 38-56. Article link.
 • Fourie, R. 2016. Is ekopoësie te maklik bloot belangepoësie? “naggesig” (Dolf van Niekerk) en “quinera” (Susan Smith) in oënskou geneem. Stilet, 28(1): 45-63.
 • Vivian, B. & Fourie, R. 2016. Non-curricular postgraduate writing interventions at South African universities. Journal for Language Teaching / Tydskrif vir Taalonderrig, 50(1): 145-165. Article link.
 • Fourie, R. & Adendorff, M. 2015. An analysis of the bodily spatial power relations in Agaat by Marlene van Niekerk. Tydskrif vir Letterkunde, 52(2): 5-20. Article link.
 • Fourie, R. 2014. Die verhouding tussen trauma en magiese realisme in Op soek na generaal Mannetjies Mentz (1998) deur Christoffel Coetzee. LitNet Akademies, 11(2): 469-503. Article link.
 • Fourie, R. 2009. Die produksiegehalte van Palindroom en Kladboek deur Joan Hambidge as gevallestudies binne die uitgewersbedryf. LitNet Akademies, 6(1): 59-87. Article link.

Professional positions, fellowships & awards

 • South African Society for General Literary Studies / Suid-Afrikaanse Vereniging vir Algemene Literatuurwetenskap (member of Executive Committee)
 • English Academy of Southern Africa (member)
 • Afrikaanse Letterkundevereniging (member)