Department of Afrikaans and Theory of Literature

Mrs L Grundlingh

College of Human Sciences
School of Arts
Department: Afrikaans and Theory of Literature
Lecturer
Tel: 012 429 6790
E-mail: thiarl@unisa.ac.za

Qualifications

 • BA (Universiteit van Pretoria, 2010)
 • BA (Honneurs) (Afrikaans) (Universiteit van Pretoria, 2011)
 • MA in Forensiese Linguistiek  (Afrikaans) (Universiteit van Pretoria, 2015)

Currently teaching

 • Modules responsable: AFK1503

Fields of academic interests

 • Forensic linguistics
 • Corpus linguistics
 • Discourse analysis
 • Multimodality
 • Semiotics
 • Pragmatics

Field of Specialisation

 • Forensic linguistics
 • Corpus linguistics

Journal articles

 • Grundlingh, L. 2015. Outeuridentifikasie: ’n Forensies-taalkundige ondersoek na Afrikaanse SMS-taal. Litnet Akademies. 12(3).

 • Grundlingh, L. 2016. Interpreting “PJ Powers”: A relevance-theoretic approach. Language Matters. 47(2), pp. 246 – 268. DOI: 10.1080/10228195.2016.1190770

 • Grundlingh, L. 2017. Memes as speech acts. Social Semiotics, 28(2): 147–168 DOI: 10.1080/10350330.2017.1303020

 • Grundlingh, L. 2017. Identifying markers of sensationalism in the online news reports on crime. Language Matters, 48(2): 117–136. DOI: 10.1080/10228195.2017.1341543

 •  Grundlingh, L. 2018. Die grammatikale en leksikale eienskappe van geselekteerde Afrikaanse gedigte. LitNet Akademies, 15(2).

Professional positions, fellowships & awards

 • Received the Marius Jooste Prize for the best MA thesis in an Afrikaans linguistics or literary subject (University of Pretoria, 2016).

Other

 • Verslag (2012): Boustowwe vir die hersiening van die ATR se taalstrategie, 2012-2015. Opgestel deur: Karel Prinsloo,  Vic Webb, Ria Olivier en Lezandra Thiart.
 • Resensie (Lig Wankelend) in Tydskrif vir letterkunde 48(2) 2011.
 • Resensie (Hoogty) in Tydskrif vir Letterkunde  49 (1) 2012.
 • Resensie (Spitstyd: uitgesoekte rubrieke) in Tydskrif vir Letterkunde 49 (2) 2012.
 • Resensie (’n Klein lewe) in Tydskrif vir Letterkunde 50 (1) 2013.
 • Kortverhaal (2012): ’n Ongelooflike hartseer. In: Nuwe Stories 2012. Human & Rousseau.