Department of Afrikaans and Theory of Literature

Mr N Cochrane

College of Human Sciences
School of Arts
Department: Afrikaans and Theory of Literature
Lecturer
Tel: 012 429 6628
E-mail: cochrn1@unisa.ac.za

Qualifications

 • BA (Publ) (UP, 1999)
 • HonsBA (Afr) (UP, 2000)
 • HonsBA (Publ) (UP, 2001)
 • MA (UP, 2004)
 • Graduate Certificate in Technology in DE and E-learning (UMUC, 2013)

Currently teaching

 • Modules responsible: AFK2601, AFK3701

Fields of academic interests

 • Gay/queer literarure
 • Contemporary Afrikaans literature
 • Medical discourses in Afrikaans literature

Field of Specialisation

 • Afrikaans prose
 • Afrikaans poetry
 • Modules responsible: AFK2601, AFK3701

Books

Book chapters:

 • Cochrane, N. 2016. Joan Hambidge: oeuvre 1996-2013. In: Van Coller, HP (ed.). Perspektief en profiel: ’n Afrikaanse literatuurgeskiedenis Deel 2. Pretoria: Van Schaik Uitgewers, 461-482. ISBN: 9780627031052
 • Cochrane, N. 2015. Jeanne Goosen: oeuvre 2001-2010. In: Van Coller, HP (ed.). Perspektief en profiel: ’n Afrikaanse literatuurgeskiedenis Deel 1. Pretoria: Van Schaik Uitgewers, 802-813. ISBN: 978 0 627 03104 5
 • Cochrane, N. 2013. Die pikareske tematiek in André P. Brink se Inteendeel. In: Burger, W. & Szczurek, K. (eds.). Contrary – Critical Responses to the Novels of André Brink. Pretoria: Protea Boekhuis. ISBN: 9781869198466.

Journal articles

 • Cochrane, N. 2013. Ondermyning van normatiwiteitsdimensies in die poësie van Loftus Marais: ’n Queer-teoretiese beskouing. Tydskrif vir Letterkunde, 50(3):72-88.
 • Botes, N. & Cochrane, N. 2011. Generiese merkers in die kortverhaalsilkus: Deel 1: Teoretiese uitgangspunte. LitnetAkademies, 8(2):112-151.
 • Botes, N. &. Cochrane, N. 2011. Generiese merkers in die kortverhaalsilkus: Deel 2: ’n Toepassing op Die dag toe ek my hare losgemaak het van Willemien Brümmer. LitnetAkademies, 8(2):152-187.
 • Cochrane, N. 2009. Waarom sou Prinsloo relevant wees vir 'n jonger geslag?: review-article. Tydskrif vir Letterkunde, 46(1):224-227.
 • Cochrane, N. 2008. Stephan Bouwer (1948-1999): ’n Herwaardering met spesifieke verwysing na sy poësie-oeuvre. LitnetAkademies, 5(1):80-99.
 • Cochrane, N. 2008. Die swart Afrikaanse vroueskrywer (1995-2007): nog steeds ’n literêre minderheid binne ’n demokratiese bestel? Acta Academica, 40(1):31-51.
 • Botes, N. & Cochrane, N. 2007. Van drag king tot lipstick lesbian: ’n Voorlopige kontinuum van lesbiese genderidentiteit met spesifieke toepassing op die Afrikaanse kortverhaal. Stilet, XIX(2):100-117.
 • Botes, N. & Cochrane, N. 2007. ’n Ondersoek na kunstenaarsfigure in Die swye van Mario Salviati binne die konteks van die magiese realisme. Literator, 27(3):27-49.
 • Cochrane, N. 2007. Die verhouding tussen parateks en pikareske aanspraak: Draaijakkals deur George Weideman. Ensovoort, 11(1):37-47.
 • Cochrane, N. 2006. Uit in die kuberruim: Enkele waardetoevoegings en uitdagings ten opsigte van Gay@Litnet binne die Suid-Afrikaanse konteks. Werkwinkel: A Journal of Low Countries and South African Studies/Tydskrif vir Nederlandse en Suid-Afrikaanse Studies, 1(1):127-145.
 • Cochrane, N. 2005. ’n Ondersoek na pikareske motiewe in Anderkant die stilte deur André P. Brink. Stilet, XVII(1):164-188.
 • Cochrane, N. 2005. Die pikareske tematiek in André P. Brink se Inteendeel. Tydskrif vir Letterkunde, 42(2): 92-101.
 • Cochrane, N. 2004. Op ’n plesiervaart van dwaasheid: enkele intertekstuele aspekte in Die suiwerste Hugenoot is Jan Schoeman deur Etienne Leroux. Stilet, XVI(1):132-159.
 • Cochrane, N. 2004. Swart koring van Joan Hambidge as parodie en pastiche op populêre kultuur. Tydskrif vir Letterkunde, 41(2):127-142.
 • Cochrane, N. 2003. Draaijakkals van George Weideman as pikareske roman: ’n Voorlopige verkenning. Stilet, XV(1):145-167.
 • Cochrane, N. 2001. Literêre minderhede in die Afrikaanse uitgewersbedryf na 1994: Homeros en Kwela Uitgewers as gevallestudies. Tydskrif vir Letterkunde, 39(3):67-77.

Professional positions, fellowships & awards

 • Member of the ALV (Afrikaans Letterkunde Vereniging)
 • UNISA Excellence in Tuition Award 2015

Projects

 • Participant in the GetOn skills development project