Department of Afrikaans and Theory of Literature

Dr E Lemmer

College of Human Sciences
School of Arts
Department: Afrikaans and Theory of Literature
Senior Lecturer
Tel: 012-429 6371
E-mail: lemmee@unisa.ac.za

Qualifications

 • BLC (UP), LLB (UP)
 • BA Honours (Afrikaans) (UP), admitted to the Law Society (Northern Provinces)
 • BA Honours (Theory of Literature) (Unisa)
 • MA (Afrikaans) (UP)(“Gen(r)e: Permutasies en matriksmoontlikhede in enkele resente tekste van Goosen, Krog en Brink“)
 • PhD (Unisa) (Ingrid Winterbach, ’n derde kultuur en die neo-Victoriaanse romantradisie (1984-2006)

Currently teaching

Modules responsible:  AFK1501, AFK3704, AFK4801

Fields of academic interests

 • Ecocriticism, the interface between literature and other disciplines (eg. ecology, history, science, law), literary nonfiction.

Journal articles

 • Lemmer, E. 2013. Neo-Victoriaanse literêre soortgenote: Ingrid Winterbach en A.S. Byatt. Journal of Literary Studies/ Tydskrif vir Literatuurwetenskap, Volume 29 (1), Maart: pp.113 – 137.
 • Lemmer, E. 2013. “An entangled bank”: evolusionêre patrone in die Winterbach-tweeluik, Klaaglied vir Koos (1984) en erf (1986).  Spesiale uitgawe van Tydskrif vir Letterkunde: Oorgange en voortgange: pp.3 – 18.
 • Lemmer, E. 2017. “Om ‘n tamatie te kan vertrou”: plantpolitiek in Jeanne Goosen se Vrydag-rubrieke (1996 – 1999) en Plante kan praat. Accepted for publication in Journal of Literary Studies/ Tydskrif vir Literatuurwetenskap, September or December issue.
 • Lemmer, E. 2007. Introduction. Ecocriticism. Journal of Literary Studies/Tydskrif vir Literatuurwetenskap, Volume 23 (3), September 2007.
 • Lemmer, E. 2007. Introduction. Ecocriticism (cont.). Journal of Literary Studies/Tydskrif vir Literatuurwetenskap. Volume 23 (4), December 2007.
 • Beer, L., Lemmer, E & Oliphant, A. (eds.) 2010. Introduction. Woorde bly. Pretoria: Unisa Press.

Professional positions, fellowships & awards

 • Member of Society for General Literary Studies (SAVAL/SASGLS)
 • Afrikaanse Letterkundevereniging (ALV) and ASLE (Association for the Study of Literature and Environment)