Skip to content
CHSSA

Guidelines to authors

Guidelines to Authors for the Preparation of Articles for Studia Historiae Ecclesiasticae / Riglyne Aan Outeurs Vir Die Voorbereiding Van Artikels Vir Studia Historiae Ecclesiasticae

We cordially request you to submit articles according to the following guidelines. Articles which do not comply with these guidelines will unfortunately be returned.

U word vriendelik versoek om artikels aan te bied ooreenkomstig die volgende riglyne. Artikels wat nie hieraan voldoen nie sal ongelukkig teruggestuur word.